Niestandardowe ceremonie ślubne. Jak można wziąć ślub inaczej?

Niestandardowe ceremonie ślubne. Jak można wziąć ślub inaczej?

Nadążanie za współczesnym światem odnosi się także do wychodzenia naprzeciw różnorodnym oczekiwaniom. Ludzie są coraz bardziej świadomi swoich potrzeb, społeczeństwa mieszają się kulturowo i oznacza to większą otwartość na drugiego człowieka. Zmiany zachodzą już na wielu płaszczyznach. Objęły one także możliwości zawierania związków małżeńskich. Można tu chociażby sobie uświadomić możliwość zawierania małżeństw w innych miejscach niż kościół, co jeszcze jakiś czas temu nie było przedmiotem ludzkiego wyobrażenia na ten temat. Ślub w plenerze, a górach, na plaży nie będzie już u nikogo budził zdziwienia. Najwięcej trudności mogło dotyczyć zawarcia małżeństw mieszanych w kontekście religii. I tu pojawia się ślub jednostronny, który szerzej został przybliżony na stronie www.. Dotyczy on sytuacji, w której tylko jeden z małżonków chce składać przysięgę małżeńską, a drugi nie może tego zrobić z uwagi na odmienne wyznanie lub bycie ateistą. Osoby zainteresowane takim rodzajem ceremoniału powinny szczegółowo zapoznać się  zasadami organizacji i przeprowadzania tego typu ślubu. Jest to wyjściem naprzeciw potrzebom osób religijnych, chcących wziąć ślub zgodnie ze swoim wyzwaniem nie musząc jednocześnie przymuszać do tego partnera, który ma inny pogląd religijny.

Ślub jednostronny w polskim kościele

Kościół katolicki dokładnie opisał zasady, na jakich ma się opierać zawarcie ślubu jednostronnego, zwanego także małżeństwem mieszanym. Osoby decydujące się na taki krok muszą być w pełni świadome zapisów i ich konsekwencji. Małżonek spoza kościoła katolickiego musi pisemnie poświadczyć, iż nie będzie  w żaden sposób utrudniał kontaktu współmałżonka z kościołem katolickim. Dzięki temu następuje poszanowanie odmiennych wartości dotyczącej tak ważnej kwestii w życiu jaką jest wyznanie religijne. Małżeństwa mieszane decydując się na wspólne życie, decydują się także na wzajemne uznanie swoich odmiennych poglądów.